Regulamin

You are here: Home / Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Retro Academy z siedzibą w Poznaniu w zakresie adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz portali społecznościowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
2. Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji szkoły w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć, spotkań, eventów lub szkoleń/warsztatów organizowanych przez Retro Academy. Brak zgody na wykorzystanie wizerunku należy zgłosić instruktorowi lub właścicielowi Akademii.
3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Akademii oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z treścią regulaminu.
3. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od stosowania się do jego postanowień.
4. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
5. Wszelkie zmiany treści regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i dostępne w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej (www.retroacademy.pl)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Osoby poniżej 18.roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą pisemną rodzica/opiekuna.
2. W zajęciach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży lub w połogu.
3. Kursant kupujący jednorazowe zajęcia lub karnet oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z wybranych przez siebie zajęć grupowych, indywidualnych, kursów lub warsztatów.
4. Klient korzysta z usług Akademii na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Akademii  żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia powstałych podczas obecności na terenie obiektu.
5. Przedmioty pozostawione i znalezione na terenie obiektu są przechowywane przez 3 miesiące od dnia ich pozostawienia.
6. Zagubienie kluczyka od szafki szatniowej wiąże się z pokryciem kosztów jego dorobienia.

II. ZAPISY I PŁATNOŚCI

1. Zapisu na zajęcia można dokonać:
– poprzez system rezerwacji online Fitssey
– poprzez fanpage Facebook
– poprzez Instagram
– mailowo
– w recepcji Akademii
2. Płatności za uczestnictwo w zajęciach można dokonać przelewem, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Akademii.
3. Akademia oferuje pojedyncze zajęcia, kursy oraz karnety na 4, 6, 8, 12 i 20 zajęć. Karnety ważne są ważne od 28-31 ndi od dnia PIERWSZEJ REZERWACJI. Czas ważności zależny jest od karnetu (podane podczas zakupu w systemie Fitssey).
4. W przypadku zapisu na pierwsze zajęcia wymagana jest wcześniejsza wpłata zadatku w celu rezerwacji miejsca.
5. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczej usługi, Kursant oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z wykupionych usług.
6. Liczba osób w grupie ustalana jest indywidualnie w zależności od prowadzonych zajęć, jednak nie może ona wynosić mniej niż 4 osoby. Na zajęciach pole dance oraz aerial silks grupa może liczyć maksymalnie 8 osób (jedna osoba na drążek i dwie osoby na szarfę).
7. Akademia ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego, odwołania pojedynczych zajęć lub rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

III. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Przed przystąpieniem do zajęć, kursant zobowiązuje się do okazania ważnego karnetu w recepcji.
2. Podczas treningu obowiązuje odpowiedni strój, który nie może posiadać odstających plastikowych lub metalowych elementów.
● pole dance – krótkie spodenki,wygodna koszulka, skarpetki
● aerial silks – spodnie z długą nogawką (najlepiej dopasowane) oraz wygodna koszulka zakrywająca brzuch
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia w biżuterii. Pierścionki, bransoletki, zegarki, kolczyki, naszyjniki itd muszą zostać zdjęte na czas zajęć.
4. Z pomieszczeń oraz sprzętów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o higienę oraz porządek Akademii.

IV. ODRABIANIE I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Wszystkie karnety oferowane przez Akademię ważne są przez 4 tygodnie (28 dni – od dnia pierwszego wejścia z karnetu).
2. Kursant posiadający ważny karnet, ma prawo do odrobienia jednych zajęć, których z indywidualnych przyczyn nie mógł wykorzystać i zgłosił nieobecność, zgodnie z ustalonym regulaminem.
3. Odrobienie zajęć jest możliwe wyłącznie w przypadku wcześniejszego poinformowania o nieobecności (poprzez system rezerwacji online), najpóźniej 16 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
4. Fakt nieobecności należy zgłaszać w systemie Fitssey zawsze, niezależnie od tego czy będzie możliwość odrobienia zajęć.
5. Zajęcia można odrobić wyłącznie na innej grupie wyznaczonej przez instruktora o zbliżonym poziomie zaawansowania, w trakcie trwania karnetu.
6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach –  Akademia nie gwarantuje możliwości odrabiania zajęć na grupie o tym samym poziomie zaawansowania kursanta.
7. Karnety przedłużane są wyłącznie w przypadku świąt.

V. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik zajęć/kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Akademia nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach. Osoby biorące udział w treningach robią to na własna odpowiedzialność.
2. Podczas zajęć zabronione jest żucie gumy.
3. W dniu zajęć POLE DANCE oraz AERIAL SILKS nie należy smarować się balsamami, kremami i środkami mogącymi zmniejszać przyczepność skóry do drążka lub szarfy, ponieważ zwiększa to ryzyko wypadku.
4. Na czas zajęć wymagane jest ściągniecie biżuterii tj. zegarków, wiszących kolczyków oraz łańcuszków.
5. Uczestnicy zajęć pole dance oraz aerial silks nie mogą wykonywać figur odwróconych bez asekuracji instruktora, chyba, że instruktor stwierdzi, że uczestnik zajęć może wykonać dana figurę samodzielnie.
6. Instruktor może nie zgodzić się na uczestnictwo Kursanta w zajęciach o zbyt wysokim poziomie zaawansowania (jeżeli stwierdzi, że jest to dla uczestnika zbyt niebezpieczne) lub jeżeli osoba ta nie stosuje się do wyznaczonych zasad.