Regulamin

 

REGULAMIN

     

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
2. Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji szkoły w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć, spotkań, eventów lub szkoleń/warsztatów organizowanych przez Retro Academy.  Brak zgody na wykorzystanie wizerunku należy zgłosić instruktorowi lub właścicielowi szkoły. 
3. Osoby poniżej 18.roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą pisemną rodzica/opiekuna. 
4. Przedmioty pozostawione i znalezione na terenie obiektu są przechowywane przez 3 miesiące od dnia ich pozostawienia.
5. Zagubienie kluczyka od szafki szatniowej wiąże się z pokryciem kosztów jego dorobienia.
6. Akademia zastrzega prawo do zmian w zapisach regulaminu, z obowiązkiem poinformowania o tym kursantów/uczestników zajęć.
II. ZAPISY I PŁATNOŚCI 

1. Zapisu na zajęcia można dokonać:
    - poprzez fanpage Facebook (facebook.com/retroacademy)
    - mailowo
    - telefonicznie (698 08 02 08)
    - w recepcji Akademii
2. Płatności za uczestnictwo w zajęciach można dokonać przelewem, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Akademii.
3. Akademia oferuje pojedyncze zajęcia, kursy oraz karnety na 4, 6 lub 8 zajęć. Karnety ważne są przez 4 tygodnie od dnia pierwszego wejścia.
4. W przypadku zapisu na pierwsze zajęcia wymagana jest wcześniejsza wpłata zaliczki w celu rezerwacji miejsca.

5. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczej usługi, Kursant oświadcza,że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z wykupionych usług. 
6. Liczba osób w grupie ustalana jest indywidualnie w zależności od prowadzonych zajęć, jednak nie może ona wynosić mniej niż 4 osoby. Na zajęciach pole dance oraz aerial silks grupa może liczyć maksymalnie 8 osób (jedna osoba na drążek i dwie osoby na szarfę), z wyłączeniem sytuacji, kiedy Kursanci z innych grup odrabiają zajęcia i ilość osób na zajęciach może wzrosnąć.
7. Akademia ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego, odwołania pojedynczych zajęć lub rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby uczestników. III. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

.
1. Przed przystąpieniem do zajęć, kursant zobowiązuje się do okazania ważnego karnetu w recepcji.
2. Podczas treningu obowiązuje odpowiedni strój bez plastikowych i metalowych elementów:
    ● pole dance - krótkie spodenki,wygodna koszulka, skarpetki
    ● aerial silks - spodnie z długą nogawką (najlepiej dopasowane) oraz wygodna koszulka zakrywająca brzuch

3. Obowiązuje bezwględny zakaz ćwiczenia w biżuterii. Pierścionki, bransoletki, zegarki, kolczyki, naszyjniki itd muszązostać zdjęte na czas zajęć. 
4. Z pomieszczeń oraz sprzętów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o higienę oraz porządek Akademii (przede wszystkim do używania wyznaczonych płynów do dezynfekcji drążków, karimat i materacy. 


IV. ODRABIANIE I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Karnety oferowane przez Akademię ważne są przez 4 tygodnie (28 dni).
2. Kursant posiadający karnet, ma prawo do odrobienia zajęć, których z indywidualnych przyczyn nie mógł odbyć i zgłosił nieobecność.
3. Odrabianie zajęć jest możliwe wyłącznie w przypadku wcześniejszego poinformowania o nieobecności (przez fanage Facebook lub mailowo). 
4. Nieobecność należy zgłaszać najpóźniej 8 godzin przed rozpoczęciem swoich zajęć grupowych. Grupy poranne mogązgłaszać nieobecność do godziny 18:00 dnia poprzedzajacego zajęcia. Po tym czasie zajęcia uznawane są za zrealizowane i nie ma możliwości ich odrobienia. 
5. Nieobecność można odrobić wyłącznie na zajęciach innej grupy (wyznaczonej przez instruktora o zbliżonym poziomie), w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 
6. Nie ma możliwości zmiany terminu odrabiania zajęć, po dokonaniu rezerwacji miejsca. 
7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach -  Akademia nie gwarantuje możliwości odrabiania zajęć na grupie o tym samym poziomie zaawansowania kursanta.
8. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu do 30 dni w przypadku udokumentowanej kontuzji.
9. W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) jest możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na 7 dni (wyłącznie w przypadku wcześniejszego zgłoszenia).
10. Akademia nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia z winy Kursanta.V. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik zajęć/kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Akademia nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach. Osoby biorace udział w treningach robia to na własna odpowiedzialność. 
2. Podczas zajęć zabronione jest żucie gumy.
3. W dniu zajęć POLE DANCE oraz AERIAL SILKS nie należy smarować się balsamami, kremami i środkami mogacymi zmniejszać przyczepność skóry do drażka lub szarfy, ponieważ zwiększa to ryzyko wypadku. 
4. Na czas zajęć wymagane jest ściagniecie biżuterii tj. zegarków, wiszacych kolczyków oraz łańcuszków. 
5. Uczesnicy zajęć pole dance oraz aerial silks nie moga wykonywać figur odwróconych bez asekuracji instruktora, chyba,że instruktor stwierdzi, że uczestnik zajęć może wykonać dana figurę samodzielnie. 
6. Instruktor może nie zgodzić się na uczestnictwo Kursanta w zajęciach o zbyt wysokim poziomie zaawansowania (jeżeli stwierdzi, że jest to dla uczestnika zbyt niebezpieczne) lub jeżeli osoba ta nie stosuje się do wyznaczonych zasad.                                                                                                               >STRONA GŁÓWNA